Приказна

Подобрување на оризопроизводството во Северна Македонија преку консолидација на земјиштето

16 март 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ФАО
Организација за храна и земјоделство

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива