Reportazh

Karvani i vaksinimit kundër KOVID-19 sjell informacionet dhe vaksinat më pranë qytetarëve

01 prill 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNICEF
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët
WHO
Organizata Botërore e Shëndetësisë

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme