Reportazh

The FAO-led 2020 food security and nutrition report for Europe and Central Asia elaborates on the costs of a healthy diet

12 maj 2021
Foto: © FAO

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme