Reportazh

Lead the way: Youth in North Macedonia are driving progress on the SDGs

06 shtator 2021
Titulli: Teo (left), Orhan (middle) and Boris (right) inspired young people in North Macedonia to be more active and to seek solutions to common issues that benefit everyone.
Foto: © UNRCO North Macedonia/Aleksandar Dimishkovski

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UNDP
United Nations Development Programme
UNFPA
United Nations Population Fund
UNICEF
United Nations Children’s Fund

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme