Organizatorët

IOM, UNFPA, UNHCR

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Punë dinjitoze dhe rritje ekonomike
Qytete dhe komunitete të qëndrueshme
Paqe dhe drejtësi, institucione të forta.

Informacioni i kontaktit

ashkapov@unhcr.org
20 Prill 2022 - 18 Maj 2022

Course series "Foresight and Futures Thinking for Policy-Making"

The series will explore new policy-making approaches and tools to navigate the complex landscape of migration in the 21st-century.

Vendndodhja

Skopje
Online
1000 Skopje
North Macedonia
20 Prill 2022 - 18 Maj 2022

Rreth ngjarjes