Reportazh

Joint action on COVID-19 in the food and agriculture sector. The views from the field

21 tetor 2020
A farmer from Bitola is checking the corn crops before harvest
Foto: © FAO / UN RCO

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme