Билтен за одржлив развој за ноември 2020

Со оваа компилација богата со информации, сакаме да го насочиме вашето внимание на тековните и претстојните активности на Обединетите нации во Северна Македонија, приоритетите за одржлив развој и повеќе специфични теми од интерес за пошироката јавност.

Објавено од
RCO