Приказна

Информациите за квалитетот, дистрибуцијата и безбедноста на вакцините против КОВИД-19 треба да се примаат само од доверливи научно засновани извори

17 март 2021
A nurse is holding a syringe in preparation for administrating a vaccine
Фотографија: © @UNICEF/2020/Georgiev

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
УНИЦЕФ
Фонд за деца на ОН
СЗО
Светска здравствена организација

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива