Одржливo бројлерскo производство во Северна Македонија

Целта на Водичот за вредносен ланец на одржлива бројлерска индустрија е да се подобри развојот на одржливата индустрија на бројлерско месо во Северна Македонија со цел да се добие висококвалитетен производ кој може директно да се натпреварува со сегашниот висок обем на увезени производи

Објавено од
ФАО