Повик за будење за влијание Здравје и животна стратегија на животните за Регионалната канцеларија на ФАО за Европа и Централна Азија 2020-2025

Презентираната стратегија вклучува три столба - здравје на животните, производство на животни и антимикробна резистенција (АМР) - заедно со седум меѓусебно поврзани прашања, помеѓу кои род, одржливост на животната средина, земјоделството во заедницата како бизнис, и координација со меѓународни организации.

Објавено од
ФАО