Процес на акредитација на Зелениот климатски фонд

За пристап до средствата на Зелениот климатски фонд (ЗКФ), субјектите мора да поминат низ процес на акредитација, дизајниран да ги процени нивните капацитети за соодветно управување со средствата, и да ги заштити финансираните проекти/програми во согласност со стандардите за акредитација на ЗКФ. Општо земено, акредитацијата го дефинира начинот на кој акредитираните ентитети ќе ги користи ресурсите на ЗКФ.

Објавено од
ФАО