Organizers

UNFPA

Sustainable Development Goals

Good Health and Well-being
Quality Education
Industry, Innovation and Infrastructure
Reduced Inequalities

Contact information

spirkovska@unfpa.org
8 August 2022 - 8 September 2022

Младинска недела – обележување на Денот на младите 2022

Во одбележување на Меѓународниот ден на младите 2022, беше организирана Националната младинска недела.

Во текот на оваа недела се спроведоа голем број активисти со фокус врз младите.

Под водство на Агенцијата за млади и спорт, УНФПА се придружи во процесот на создавање Стратегија за младите со која ќе се засегнат потребите на младите луѓе и ќе се одговори на барањата што ги имаат.

Инвестирање во младите луѓе, како придобивка за сите

Националната стратегија за младите 2023-2027 ја изработија УНФПА и УНДП со поддршка од Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Агенцијата за млади и спорт.

Location

Скопје
Skopje
1000 Скопје
North Macedonia
8 August 2022 - 8 September 2022

About the event