Организатори

UNFPA

Цели за одржлив развој

Добро здравје и благосостојба
Квалитетно образование
Индустрија, иновација и инфраструктура
Намалена нееднаквост

Податоци за контакт

spirkovska@unfpa.org
8 август 2022 - 8 септември 2022

Младинска недела – обележување на Денот на младите 2022

Во одбележување на Меѓународниот ден на младите 2022, беше организирана Националната младинска недела.

Во текот на оваа недела се спроведоа голем број активисти со фокус врз младите.

Под водство на Агенцијата за млади и спорт, УНФПА се придружи во процесот на создавање Стратегија за младите со која ќе се засегнат потребите на младите луѓе и ќе се одговори на барањата што ги имаат.

Инвестирање во младите луѓе, како придобивка за сите

Националната стратегија за младите 2023-2027 ја изработија УНФПА и УНДП со поддршка од Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Агенцијата за млади и спорт.

Локација

Скопје
Skopje
1000 Скопје
North Macedonia
8 август 2022 - 8 септември 2022

За настанот