Organizatorët

UNFPA

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Shëndet i mirë dhe mirëqenie
Arsim cilësor
Industri, novacion dhe infrastrukturë
Zvogëlim i pabarazive

Informacioni i kontaktit

spirkovska@unfpa.org
8 Gusht 2022 - 8 Shtator 2022

Младинска недела – обележување на Денот на младите 2022

Во одбележување на Меѓународниот ден на младите 2022, беше организирана Националната младинска недела.

Во текот на оваа недела се спроведоа голем број активисти со фокус врз младите.

Под водство на Агенцијата за млади и спорт, УНФПА се придружи во процесот на создавање Стратегија за младите со која ќе се засегнат потребите на младите луѓе и ќе се одговори на барањата што ги имаат.

Инвестирање во младите луѓе, како придобивка за сите

Националната стратегија за младите 2023-2027 ја изработија УНФПА и УНДП со поддршка од Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Агенцијата за млади и спорт.

Vendndodhja

Скопје
Skopje
1000 Скопје
North Macedonia
8 Gusht 2022 - 8 Shtator 2022

Rreth ngjarjes