Reportazh

Një përkujtim se nuk mund ta marrim imunizimin e fëmijëve si të mirëqenë

29 qershor 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNICEF
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme