Reportazh

Shërbimet cilësore të patronazhit janë elementi qenësor i kujdesit preventiv shëndetësor

23 qershor 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNICEF
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme