Reportazh

Information on quality, distribution and safety of COVID-19 should be taken from trusted, science-based sources only

17 mars 2021
A nurse is holding a syringe in preparation for administrating a vaccine
Foto: © @UNICEF/2020/Georgiev

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UNICEF
United Nations Children’s Fund
WHO
World Health Organization

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme