Reportazh

Ten municipalities included in the second phase of the Empowering Municipal Councils Programme

07 shtator 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNDP
United Nations Development Programme

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme