Organizatorët

UNDP

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Qytete dhe komunitete të qëndrueshme

Informacioni i kontaktit

darko.chekerovski@undp.org
16 Janar 2023

Building Municipal Capacities for Project Implementation

On January 16, UNDP signed the co-financing agreement with the Bureau for Regional Development for the implementation the second phase of the project “Building Municipal Capacities for Project Implementation”.

Vendndodhja

Skopje
Skopje
1000 Skopje
North Macedonia
16 Janar 2023

Rreth ngjarjes