Organizatorët

UNHCR

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Arsim cilësor

Informacioni i kontaktit

ashkapov@unhcr.org
13 Shkurt 2023

Closing session of the “Skills and computers for inclusion – REFurbish” project

UNHCR, together with its partner Doniraj Kompjuter, are organizing a joint session for all the participants of the project “Skills and computers for inclusion – REFurbish”.

Vendndodhja

Skopje
UNHCR Premises
1000 Skopje
North Macedonia
13 Shkurt 2023

Rreth ngjarjes