Organizatorët

UNDP

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Qytete dhe komunitete të qëndrueshme

Informacioni i kontaktit

darko.chekerovski@undp.org
05 Prill 2023 | 10:00am - 11:00am

Opening the regional training center for sustainable local development in Strumica

The opening of this Center was supported through the project “Reversing the COVID crisis: municipalities as drivers of sustainable development”.

Vendndodhja

Skopje
Skopje
North Macedonia
05 Prill 2023 | 10:00am - 11:00am

Rreth ngjarjes