Reportazh

European Immunization Week 2023 “Door to door” campaign in North Macedonia

07 qershor 2023

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

WHO
World Health Organization

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme