Reportazh

Media can shift the public perception, especially if women are shown in leading roles

27 maj 2024

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNDP
United Nations Development Programme
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFPA
United Nations Population Fund

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme