Organizatorët

FAO

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Barazi gjinore
Punë dinjitoze dhe rritje ekonomike
Industri, novacion dhe infrastrukturë
Veprim për klimën

Informacioni i kontaktit

radmila.slavkova@fao.org
28 Shkurt 2022 | 11:00 AM - 23 Mars 2022 | 3:00 PM

Programi i trajnimit i fokusuar në Fondin e Klimës së Gjelbër

Sipas projektit të dytë të vendit nga Programi i gatishmërisë dhe mbështetjes përgatitore të Fondit të Gjelbër për Klimën (FGjK), FAO do të organizojë një program trajnimi përmes internetit në mars të vitit 2022, duke përfshirë tetë sesione trajnimi që mbulojnë tema specifike që kanë të bëjnë me FGjK-në, duke krijuar një pasqyrë të plotë të mundësive për Maqedoninë e Veriut për t’i zbatuar masat për zbutjen dhe përshtatjen e ndryshimeve klimatike, duke forcuar nevojat e gatishmërisë për angazhim strategjik me FGjK-në.

 

Vendndodhja

Shkup
online
1000 Shkup
North Macedonia
28 Shkurt 2022 | 11:00 AM - 23 Mars 2022 | 3:00 PM

Rreth ngjarjes