Организатори

FAO

Цели за одржлив развој

Родова еднаквост
Достоинствено вработување и економски раст
Индустрија, иновација и инфраструктура
Акција за справување со климатските промени

Податоци за контакт

radmila.slavkova@fao.org
28 февруари 2022 | 11:00 AM - 23 март 2022 | 3:00 PM

Фокусирана програма на обуки за Зелен климатски фонд

Во рамки на вториот подготвителен проект од Програмата за подготвеност и подготвителна поддршка на Зелениот климатски фонд, ФАО под раководство на Националниот назначен орган за ЗКФ организира серија од осум онлајн обуки во март 2022 година, чија цел е јакнење на капацитетите и знаењето на сите заинтересирани релеванти чинители од јавниот, приватниот, академскиот и невладиниот сектор во Република Северна Македонија за клучни теми од областа на климатските промени и финансирање на климатски инвестиции преку средства од Зелениот климатски фонд.

 

Локација

Skopje
online
1000 Skopje
North Macedonia
28 февруари 2022 | 11:00 AM - 23 март 2022 | 3:00 PM

За настанот