Organizatorët

UNHCR

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Arsim cilësor
Zvogëlim i pabarazive

Informacioni i kontaktit

ashkapov@unhcr.org
31 Janar 2022

Memorandum Mirëkuptimi me Shkollën Ndërkombëtare NOVA

Më 31 janar UNHCR-ja nënshkroi një Memorandum Mirëkuptimi me Shkollën Ndërkombëtare NOVA.

Vendndodhja

Skopje
NOVA International Schools
1000 Skopje
North Macedonia
31 Janar 2022

Rreth ngjarjes