Организатори

UNHCR

Цели за одржлив развој

Квалитетно образование
Намалена нееднаквост

Податоци за контакт

ashkapov@unhcr.org
31 јануари 2022

Меморандум за разбирање со меѓународните училишта НОВА

На 31 јануари, УНХЦР потпиша  Меморандум за разбирање со меѓународните училишта НОВА.

Локација

Skopje
NOVA International Schools
1000 Skopje
North Macedonia
31 јануари 2022

За настанот