Organizatorët

WHO

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Shëndet i mirë dhe mirëqenie

Informacioni i kontaktit

kajevikjs@who.int
28 Janar 2022

Punëtoria për licencimin e laboratorëve shëndetësorë dhe themelimin e laboratorëve referues

Zbulimi i suksesshëm, karakterizimi dhe gjurmimi i transmetimit të sëmundjes, që është më rëndësi thelbësore për parandalimin dhe vënien nën kontroll të situatave që e tangojnë shëndetin publik kërkon sisteme laboratorike efikase.

Vendndodhja

Shkup
Hotel Limak
1000 Shkup
North Macedonia
28 Janar 2022

Rreth ngjarjes