Организатори

WHO

Цели за одржлив развој

Добро здравје и благосостојба

Податоци за контакт

kajevikjs@who.int
28 јануари 2022

Работилница за лиценцирање на здравствени лаборатории и воспоставување на референтни лаборатории

Успешното откривање, карактеризирање и следење на пренесувањето на болеста што е од суштинско значење за превенција и контрола на јавно здравствените настани подразбира потреба од ефикасни лабораториски системи.

Локација

Скопје
Hotel Limak
1000 Скопје
North Macedonia
28 јануари 2022

За настанот