Fjalim

Avancimi i përfshirjes së aftësisë së kufizuar në fuqizimin e zhvillimit të qëndrueshëm

09 mars 2022

Fjalim nga

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

OHCHR
Zyra e Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut
RCO
United Nations Resident Coordinator Office