Organizatorët

UNDP

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Barazi gjinore
Punë dinjitoze dhe rritje ekonomike
Zvogëlim i pabarazive

Informacioni i kontaktit

ivan.mickovski@undp.org
07 Mars 2022 | 1:16pm - 2:20pm

Organizimi i Ekonomisë së Kujdesit: Gratë e Forta – Komunitetet e Forta

Ofruesit e ardhshëm të shërbimeve të kujdesit dhe ndihmës

Vendndodhja

Shkup
Skopje
North Macedonia
07 Mars 2022 | 1:16pm - 2:20pm

Rreth ngjarjes