Организатори

UNDP

Цели за одржлив развој

Родова еднаквост
Достоинствено вработување и економски раст
Намалена нееднаквост

Податоци за контакт

ivan.mickovski@undp.org
07 март 2022 | 1:16pm - 2:20pm

Организирање на економијата на грижата: Силни жени – силни заедници

Идни даватели на услуги за нега и помош

Локација

Skopje
Skopje
North Macedonia
07 март 2022 | 1:16pm - 2:20pm

За настанот