Reportazh

Punonjësit shëndetësor – burimi primar i informacioneve të besueshme mbi imunizimin e fëmijëve

26 prill 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNICEF
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme