Reportazh

Kombet e Bashkuara e filluan programin e përbashkët për trajtimin e pabarazisë dhe përjashtimin e personave me aftësi të kufizuara

22 qershor 2022

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UNDP
Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara
UNFPA
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë
UNICEF
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme