Приказна

Обединетите нации започнаа заедничка програма за надминување на нееднаквоста и исклучувањето на лицата со попреченост

22 јуни 2022

Напишано од

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
УНДП
Програма за развој на Обединетите нации
Фонд за население на ОН
УНФПА
УНИЦЕФ
Фонд за деца на ОН

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива