Reportazh

Telemjekësia ndihmon në ndërtimin e sistemit më të qëndrueshëm të mbrojtjes shëndetësore

25 korrik 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNICEF
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme