Reportazh

Bashkimi i forcave për buxhetimin e përgjegjshëm gjinor

26 qershor 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme