Приказна

Со здружени сили кон родово одговорно буџетирање

26 јуни 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

UN Women
Тело на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените - UN Women

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива