Reportazh

DEKLARATA E SHKUPIT I HAP RRUGËN QEVERISJES SË QËNDRUESHME TË MIGRACIONIT NË BALLKANIN PERËNDIMOR

18 nëntor 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

IOM
Organizata Ndërkombëtare për Migracionin

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme