Приказна

СКОПСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА - ЧЕКОР НАПРЕД КОН ОДРЖЛИВО УПРАВУВАЊЕ СО МИГРАЦИИТЕ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН

18 ноември 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

ИОМ
Меѓународна организација за миграции

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива