Reportazh

Është hapur qendra e shëndetit mendor me bazë në komunitet në Koçan

01 dhjetor 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

WHO
Organizata Botërore e Shëndetësisë

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme