Reportazh

Promovimi i aktivitetit fizik në vendin e punës për një fuqi punëtore më të shëndetshme në Maqedoninë e Veriut

06 dhjetor 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

WHO
Organizata Botërore e Shëndetësisë

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme