Приказна

Промовирање на физичка активност на работното место за здраво работоспособно население во Северна Македонија

06 декември 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

СЗО
Светска здравствена организација

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива