Reportazh

Forumet e Komunitetit do të vendosin për projektet që duhet të zbatohen në komuna

03 shkurt 2023

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNDP
Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme