Приказна

За проектите кои ќе треба да се реализираат во општините, ќе одлучуваат форумите во заедницата

03 февруари 2023

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

УНДП
Програма за развој на Обединетите нации

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива