Reportazh

Të flasësh që çdo grua dhe vajzë të ndihet e inkurajuar dhe e mbrojtur

26 nëntor 2023
16 days campaign launch

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

EU
European Union
IOM
Organizata Ndërkombëtare për Migracionin
RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNDP
Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara
UNFPA
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë
UNHCR
Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët
UNICEF
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët
UNODC
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogë dhe Krim

Subjekte të tjera të përfshira në këtë nismë

OSCE
Organization for Security and Co-operation in Europe

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme