Приказна

Дигаме глас за секоја жена и секое девојче да се чувствува охрабрено и заштитено

26 ноември 2023
16 days campaign launch

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

EU
European Union
ИОМ
Меѓународна организација за миграции
RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UN Women
Тело на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените - UN Women
УНДП
Програма за развој на Обединетите нации
Фонд за население на ОН
УНФПА
УНХЦР
Канцеларија на висок комесаријат за бегалци на ОН
УНИЦЕФ
Фонд за деца на ОН
УНОДЦ
Канцеларија за дрога и криминал на ОН

Други тела вклучени во оваа иницијатива

ОБСЕ
Организација за безбедност и соработка во Европа

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива