Reportazh

COVID-19 caravan: Bringing information and vaccination closer to communities in North Macedonia

09 maj 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

WHO
World Health Organization

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme