Reportazh

North Macedonia as a refuge for Ukrainians

13 maj 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme