Приказна

North Macedonia as a refuge for Ukrainians

13 мај 2022

Тела на ОН вклучени во оваа иницијатива

UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees

Цели што ги поддржуваме преку оваа иницијатива